Joomla Templates by User Reviews BlueHost  modify by Webdesign ekART Vsetin

Upozornění

úterý, 18. červenec 2017

Žádáme nájemníky o odstranění veškerých věcí /stolků, botníků, květin, apod./ ze všech schodišť, pater a mezipater bytového domu. Tyto věci omezují dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona v návaznosti na § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci, průchodnost únikových cest, evakuaci a záchranné práce. Pokud v domě 1321 bude provedena požární kontrola zástupcem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a tento zjistí na schodištích /které jsou únikovými cestami/ umístění různého nábytku a květin, vystavuje se ten, který vyhlášku o požární prevenci porušil a věci na schodištích, patrech a mezipatrech neodstranil nebo nové věci umístil, uložení finanční pokuty. Schodiště, patra a mezipatra musí mít volný průchod z důvodů úniku, evakuace nebo záchranných prací!