Joomla Templates by User Reviews BlueHost  modify by Webdesign ekART Vsetin

Oznámení o konání členské schůze 2021

úterý, 01. červen 2021

Dne 17. 6. 2021 v 17.00 hodin se bude konat členská schůze družstva. Pozvánku, vzor plné moci a další podklady najdete v sekci týkající se členských schůzí.

Pro konání členských schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 10 osob, tj. i pro konání členské schůze družstva platí následující podmínky:

1) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

2) účastníci musí být usazeni tak, aby bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo, nejde-li o členy jedné domácnosti,

3) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem,

c) absolvoval očkování, takovým způsobem, že:

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo

- od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní.

Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup!!!

Podrobné podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN – viz bod I.16. a I.17.